Новини
text size:
print page
ПОДКРЕПЯМ ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА ДАДАТ НЕЩО С РАБОТАТА СИ
11.02.2010

Инж. Иван Добрев – технически мениджър на КЦМ АД от 2006 г., член на Управителния съвет на КЦМ АД, Пловдив.

Визитка


инж. Иван Добрев е роден на 06 януари 1975 година в Пловдив. За личния си живот казва: аз съм щастливо женен и имам /засега/ едно дете. Какво значи щастливо женен ли? Ами толкова ми е добре със семейството ми, че моят ден е точно разписан: от работа – в къщи, от къщи – на работа, обяснява техническият мениджър на най-голямото предприятие за цветни метали на Балканите. Първата му позиция в компанията е механик във вътрешната логистика на комбината. Завършил е Техническия университет в Пловдив. Магистратурата му в Пловдивския университет е по финансов мениджмънт.

„Добрият мениджър е колективен играч. Затова по-често казвам „ние“, отколкото „аз“. Освен в случаите, когато поемам отговорност. Тогава съм си забранил да казвам „ние“, защото няма такова нещо като колективна отговорност.“ Така разбира основни принципи на управлението инж. Иван Добрев. Във вътрешно фирмена структура неговата длъжност е „ ръководител на управление „Техническо“ в КЦМ АД“. Впрочем, той наистина ръководи пряко екип от осем инженери и бюджет от 15 до 25 милиона лева годишно. С тези суми трябва да поддържа около 8 000 металургични агрегати в постоянна изправност. Но не възразява, когато оприличавам позицията му на директор по техническите въпроси. „Етикетчето“на длъжността е по-различно, но работата ми е да ръководя ремонтите, поддръжката и инвестиционните проекти, усмихва се с добра усмивка инж. Добрев. И вече знам какво ще отговори на следващия ми въпрос: какво предпочита - морков или тояга? Не смятам, че доводите за едно управленско решение ще станат по-значими, ако бъдат изказани със силен глас или с тропане на масата, казва младият мениджър.

Подготовка


Като се замисля, наистина излиза, че съм се готвил през целия си съзнателен живот за мениджър, разсъждава на глас инж. Иван Добрев. И не скрива, че когато си има „в къщи“ един човек като баща му – инж. Никола Добрев /главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД/, е по-лесно да навлезе в трудния занаят на управлението на хора, пари и техника. На раменете на баща ми обаче не мога да се доказвам, категоричен е Иван Добрев. Позицията, която вече съм достигнал изисква знания, опит и дава възможности да се докажа. Да се докажа аз, а не баща ми, усмихва се леко младият човек. Не се самозалъгвам, че аз съм най-добрият инженер, или най-добрият мениджър. Тук в предприятието има много хора, макар и на други позиции, които са по-добри от мен и от които аз се уча, обяснява инж. Иван Добрев.

Работата


Екипът на техническия мениджър на КЦМ АД не участва пряко в ремонтната дейност, в поддръжката или в изграждането на новите мощности. Ние изпълняваме една функция, която е необходима на висшето ръководство да планира необходимите ресурси и действия, така че да намали риска за производството чрез дейности по поддръжка, обяснява инж. Добрев. Ние, също така, правим отчети и анализи на дейността, добави той. Най-трудната част от задълженията му на мениджър по техническите дейности в компанията е разпределението на ресурсите. Тук възникват и конфликтите в моята дейност. Парите за поддръжка са винаги недостатъчни, а изискванията към поддръжката са винаги високи, казва инж. Добрев Стилът на компанията обаче е такъв, че спорните въпроси се дискутират. Не че всички трябва да са доволни, но накрая е важен резултатът. Работата ми не е да удовлетворявам желания, а да постигам резултати, категоричен е Иван Добрев.

Задължения


В добри години, когато пазарът позволява, бюджетът за поддръжка достига 25 млн. лева. В лоши – 15 милиона лева. С тези пари се поддържат в постоянна работна изправност около 8 000 агрегата на металургичната компания. Трудното в моята работа е, че грешките се виждат по-късно, казва инж. Добрев. В производството на олово или на цинк всичко е ясно, там грешката може да се измери, може да се оцени риска, който предизвиква и причините, които са я предизвикали. Но ако аз и моите колеги неправилно разпределим ресурсите и поради тази причина производството на олово и цинк намалее, това става ясно след време. Затова най-често в екипа спорим „коя дейност е по-важна“ – електро-ремонтната, механо-ремонтната, автоматизацията или строително-ремонтната. Всеки е прав за себе си, но обща рецепта за важността на една поддръжка или един ремонт няма – всеки случай решаваме сам за себе си, казва младият мениджър. Като специалист съм длъжен да оценявам рисковете като въздействие върху хората, върху околната среда, върху производството. Но ние сме предприятие, което „гледа“ 15-20 години напред и всички тези рискове са добре премислени от хората преди мен, а ще се оценяват и от хората след мен, счита той.

Правила


В работата си спазвам правила, които от опит съм се убедил, че вършат работа, казва инж. Добрев. И първото от тях е: не е срамно да питаш. Когато не знам, когато има друг, който разполага с по-достоверна информация от моята – питам. Като се започне от баща ми, който наистина ми е много полезен с управленски съвети и се стигне до работника, който добре познава своята машина.

Второто правило е: трябва още да учиш. Инж. Иван Добрев е от хората, които считат, че пробите и грешките не са единственият начин да се научиш. „Ако мога – ще започна да изучава по-съвременни методи на управление, казва той. Тук-там се говори например за методи като „Шест сигма“, за по-добри статистически начини на обработка на информацията, за специални приложения на теорията на игрите, с която могат да се предвидят някои ситуации в бизнеса. Ако мога – бих учил допълнително точно това. Защото имам още много работа да свърша на тази позиция“.

Михаил Ванчев, в. „Пари“