Новини
text size:
print page
ЕК отхвърля предложената забрана на цианидите
05.07.2010
Европейската комисия отхвърли предложената забрана на употреба на цианиди в минната дейност – ход, който беше приветстван от минната индустрия.
 
В изявлението на Янез Поточник (Janez Potočnik) – европейски комисар по околната среда, се казва, че след задълбочен анализ „Комисията счита, че една генерална забрана на употребата на цианиди в минната дейност не е оправдана от гледна точка на околната среда и на здравето“.

Г-н Поточник добави, че генералната забрана на употребата на цианиди би довела до затваряне на съществуващи мини, работещи при безопасни условия и би имала навредила на трудовата заетост.
Отхвърлянето на забраната беше приветствано от представителите на индустрията, включително EMED Mining Public Ltd, които участваха в комитет, формиран да съветва Комисията от страна на Европейската асоциация на минната индустрия.


Автор: Mining Journal