Новини
text size:
print page
Съобщение до медиите
26.08.2010
ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ МЕЖДУ КЦМ АД, ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

На 1 септември 2010 г., сряда, от 11.00 ч. в Новотел Пловдив, зала „Пловдив” ще се проведе официалната церемония по подписването на Договор за инвестиционен заем между Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, УниКредит Булбанк АД и КЦМ АД. Заемът е на стойност 95 млн. евро и ще осигури финансирането на проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД"(ТОРП).

Целта на проекта е да се постигне съвременно, екологосъобразно и конкурентоспособно производство на цветни и благородни метали, техни сплави и химически продукти. В концепцията му са заложени енергоспестяващи технологии, възможности за преработка на вторични материали, намаляване на емисиите на парникови газове. Предвидени са и върхови технологии и оборудване, използвани в най-развитите държави.

На церемонията ще присъстват висши представители на държавната и законодателна власт, делови партньори и акционери на КЦМ.

За контакт:

Мара Русинова, експерт „Връзки с обществеността”
КЦМ 2000 АД, Пловдив
e-mail: mara.rousinova@kcm.bg
тел.: 032 623 577