Новини
text size:
print page
КЦМ, УниКредит Булбанк, ЕБВР подписаха договор за инвестиционен заем в размер на 95 млн.евро
01.09.2010

Двете финансови институции са с равно участие в проекта


Договор за инвестиционен заем в размер на 95 млн. евро подписаха днес официално в Пловдив КЦМ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и УниКредит Булбанк. Срокът на заема е 11 години, с 2 години гратисен период. Двете финансиращи институции – УниКредит Булбанк и ЕБВР – участват наравно в проекта, т.е. с по 47.5 млн. евро.

Договорът ще осигури финансиране на проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД". Целта на проекта е повишаване на производителността на труда, производство на цветни метали, съобразено с европейските норми и стандарти за опазване на природната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

„Радваме се, че благодарение на двете най-сериозни финансиращи институции – ЕБВР и УниКредит Булбанк – успяхме да получим финансиране, за да реализираме плановете си, макар че в последните години средата не беше много благоприятна”, каза Никола Добрев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 при подписването.

„Именно предприемчивостта и добрите проекти ще ни изведат от кризата”, каза главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян. Той посочи, че без да се преувеличава ролята на финансиращите институции, банките са насреща да подкрепят успехите на бизнеса.

“За ЕБВР е удоволствие да подкрепи толкова важен играч в металургичния сектор в региона на Югоизточна Европа в плановете на компанията да намали емисиите парникови газове и по този начин да повиши екологичните стандарти, които спазва”, каза Даниел Берг, директор на ЕБВР за България.

Договорът бе официално подписан от Даниел Берг- директор на ЕБВР за България, Левон Хампарцумян - главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Никола Добрев - главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД и Стоян Пехливанов - изпълнителен директор на КЦМ.

На церемонията по подписването присъстваха депутати от Пловдивския регион, областният управител на Пловдив Иван Тотев и кметът на града Славчо Атанасов.

За проекта

Проектът „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД" ще се реализира без прекъсване на съществуващото производство и голяма част от обектите ще бъдат изпълнени на нови производствени площадки на територията на дружеството. Предимство на проектните решения е намалената енергоемкост при производството на олово до 2 пъти, а при производството на цинк – с 30 %.
Във времето на повишаващ се дефицит на природни ресурси, водещите производители на цветни метали се насочват към непрекъснато увеличаване на добива на метали от вторични суровини. Рециклирането е неделима част от стратегията за устойчиво развитие на КЦМ. С финализиране на технологичното обновление производството на метали от вторични суровини ще достигне 25 % от общото производство на олово и 30 % от общото производство на цинк.

От екологична гледна точка, проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД", е насочен към намаляване на емисиите на парникови газове; намаляване на праховите емисии и на емисиите на вредни вещества, намаляване на генерираните отпадъци.

Технологичното обновление и разширение на производството на КЦМ АД ще се извърши в рамките на 36 месеца, считано от септември 2010 г. В строително-монтажните работи ще бъдат пряко заети около 250 специалисти, строителни работници и монтажници. Очаква се да нарасне индиректно и броят на заетите работници при българските фирми-подизпълнители.

Реализацията на проекта „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД" е от изключителна важност за устойчивото развитие на една от най-големите български компании и за запазване на нейните отлични пазарни позиции в международен аспект.


За информация:

КЦМ 2000, ПР и реклама, Мара Русинова, 0889 236 960,


УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и корпоративни комуникации:
Виктория Блажева, тел: 02/9264 993,


Екатерина Анчева: тел: 02/9264 963,Подбрана информация
Non-technical Summary