Корпоративен профил
text size:
print page
Никола Добрев Председател на СД
Образование и специализации

1967 г. – завършва Висшия Химико – Технологичен Институт в гр. София със специалност „Металургия на цветните метали“.

1971 – 1972 г. – специализация в Политехниката в гр. Аахен;

1978 г. – защитава докторат, а от началото на 1981 г. е доцент по металургия на цветните метали;

1984 г. – специализация в Университета в Саарбрюкен, Германия и в института „Макс Планк“, Фрайбург/Германия;

1987 г. – мениджърска школа на Академия „Лайбниц“ в Хановер, Германия.


Професионален опит

1973 – 1984 г. – научен сътрудник в Института по цветни метали в Пловдив;

1985 – 1989 г. – директор на КЦМ „Димитър Благоев“, Пловдив;

1989 – 1991 г. – генерален директор на фирма „Олово и цинк“, Пловдив;

1992 г. – април 2004 г. – изпълнителен директор на КЦМ АД, Пловдив;

2004, април – главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, Пловдив.

01 януари 2013 г. – Никола Добрев поема ръководството на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и Надзорния съвет на КЦМ АД.


Д-р Никола Добрев притежава дългогодишен опит в научно-изследователската област на цветните метали, административно управление, управление на производството и търговията с цветни метали.
Има над 60 публикации по металургия на цветните метали, както и по управление на производството и фирмите.
Член на Международната академия по екология в Санкт Петербург, Русия.
Член на комисията по информация, образование и имидж към Международната цинкова асоциация.
Член на Световния консултативен съвет по оловото и цинка.


Владее немски, английски и руски език.