Корпоративен профил
text size:
print page
Васил Начков Заместник председател на СД
Образование и специализации:

1961 г. – завършва висше икономическо образование, специалност „Планиране“, София.


Професионален опит:

1961 – 1965 г. – плановик в Комбината за цветни метали;

1965 – 1979 г. – началник „Планов отдел“;

1979 – 1989 г. – зам.директор „Икономика“;

1989 – 1991 г. – зам.генерален директор на фирма „Олово и цинк“;

1991 г., юли – 2002 г. – зам.директор „Икономика и търговия“, КЦМ;

2002 г., април – 2004 г. – директор „Финанси“, КЦМ АД;

2004, април – главен директор „Финанси“, КЦМ 2000 АД.

01 януари 2013 г. – Васил Начков заема зам. председателския пост в СД на КЦМ 2000 АД.


Владее английски и руски език.