Корпоративен профил
text size:
print page
Сийка Хрискова Главен директор, дирекция „Финанси”, КЦМ 2000 АД
Образование и специализации:

1981 – 1986 г. – завършва ВИНС „Д.Благоев” гр.Варна, специалност „Счетоводна отчетност”.


Професионален опит:

1984, февруари –1984, април - Стажант, Финансово-счетоводен отдел, КЦМ;

1984, юли – Счетоводител КЦМ

Специалист „Финансиране”, КЦМ;
Ръководител сектор „Валутни разплащания и финансиране”, КЦМ;
Ръководител сектор „Контрол на разходите и финансова документация”, КЦМ;
Ръководител направление „Финансово-Икономическо”, КЦМ;
Ръководител направление „Бюджет и финансиране”, КЦМ;
Директор „Икономика и финанси”, КЦМ;
Икономически Директор, КЦМ АД;
Ръководител управление „Планово-икономическо”, КЦМ АД;
Ръководител управление „Финанси, икономика и търговия”, КЦМ АД;


01 януари 2013 г. – главен директор, дирекция „Финанси”, КЦМ 2000 АД.


Владее английски и руски език.