Корпоративен профил
text size:
print page
Розин Ангелов Член на СД, главен директор на дирекция „Правна и Корпоративно управление”
Образование и специализации:

1981 – 1986 г. – завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“, специалност „Право“;

1986 – 1987 г. – стажант в Софийски градски съд.


Професионален опит:

1987 – 1989 г. – юрисконсулт в дирекция „Капитално строителство“, ГОРУБСО – Мадан;

1989 – 1993 г. – главен юрисконсулт, ГОРУБСО – Мадан;

1993 – 2004 г. – главен юрисконсулт, КЦМ АД;

2004, април – 31 декември 2012 г. – главен директор „Правно-административна дейност“, КЦМ 2000 АД;

01 януари 2013 г. – главен директор, дирекция „Правна и Корпоративно управление”, КЦМ 2000 АД.


Владее английски и руски език.