Корпоративен профил
text size:
print page
Стоян Пехливанов Изпълнителен директор, КЦМ АД
Образование и специализации:

1981 – 1986 г. – ВМГИ - София, специалност „Механизация и електрификация на мините“;

2004 г. – ПУ „П. Хилендарски“, специалност „Финансов мениджмънт“, магистърска степен.


Професионален опит:

1986 – 1989 г. – механик на рудник V-то Рудоуправление „Горубсо“, Лъки;

1989 – 1991 г. – специалист „Машини и съоръжения“, фирма „Олово и цинк“;

1991 – 2004 г. – специалист „Машини и съоръжения“, КЦМ АД;

2004 – 2006 г. – директор „Управление на покупките и продажбите“, КЦМ АД ;

2006 г. – изпълнителен директор, КЦМ АД.


Владее английски и руски език.