Корпоративен профил
text size:
print page
Димитър Черняев Управител, „КЦМ Трейд” ООД
Образование и специализации:

1997 – 1998 г. – ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Българска филология”;

1998 – 2002 г. – ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Макроикономика”, бакалавър;

2003 – 2004 г. – ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Международна търговия”, магистърска степен;

Октомври 2001 г. – специализация в Университета на Янина, Република Гърция, курс за „Популяризиране на гръцката култура и език”.


Професионален опит:

2002, юни – 2003, март – бизнес-консултант в „Мобил Тел” ЕАД, Пловдив;

2005, юни – 2006, декември – специалист „Продажби”, КЦМ Трейд ЕАД;

2007, януари – 2009, май – специалист „Покупки”, КЦМ Трейд ЕАД;

2009, май– 2012, юни – старши специалист „Външна търговия и борсови операции”, КЦМ Трейд ЕАД;

2012, юни – 2013, март – изпълнителен директор на КЦМ Трейд АД;

2013, март – управител КЦМ Трейд ООД.


Владее английски, немски и руски език.