Корпоративен профил
text size:
print page
Найден Михайлов Член на СД, управител на „КЦМ Технолоджи” ЕООД
Образование и специализации:

1968 – 1973 г. – завършва ВХТИ - София, специалност „Металургия на цветните метали“.


Професионален опит:

1975 – 1977 г. – инженер в Институт по цветна металургия, Пловдив;

1977 – 1989 г. – научен сътрудник І-ва степен в ИЦМ, Пловдив;

1989 – 1990 г. – специалист „Инженеринг“ на фирма „Олово и цинк“, Пловдив;

1990 – 1991 г. – ръководител направление „Инженеринг“ на фирма „Олово и цинк“, Пловдив;

1991 – 1995 г. – ръководител направление „Инженеринг“, КЦМ АД;

1995 – 2005 г. – директор „Развитие“, КЦМ АД;

от 2005 г. – управител на КЦМ ТЕХНОЛОДЖИ, Пловдив.


Владее английски и руски език.