Корпоративен профил
text size:
print page
Златко Димитров Управител, „Комплексен индустриален сервиз” ЕООД
Образование и специализации:

1982 – 1987 г. – ВТУ „Ангел Кънчев“, Русе – специалност „Технология на металите и металообработващите машини“;

1986 – 1987 г. – специализация по Електронни изчислителни и управляващи системи;

1996 г. – Военна академия „Г. С. Раковски“ София;

1996 – 1999 г. – ПУ „Паисий Хилендарски, специалност „Макроикономика”, магистърска степен.


Професионален опит:

1987 – 1989 г. – технолог в РМЦ на КЦМ АД;

1989 – 1995 г. – ръководител на технологична група в РМЦ КЦМ АД;

1995 – 2001 г. – главен технолог и зам.началник РМЦ КЦМ АД;

2001 – 2002 г. – механик направление „Спомагателни дейности“, КЦМ АД;

2002 – 2009 г. – управител на „Механосервиз КЦМ“ ЕООД Пловдив;

2009 – 2012, декември – изпълнителен директор „КЦМ Индустриален сервиз“ ЕАД;

03 декември 2012 – управител на „Комплексен индустриален сервиз” ЕООД.


Владее английски и руски език.