Корпоративен профил
text size:
print page
Иванка Пискова Управител, „Стопански дейности КЦМ” ООД
Образование и специализации:

1977 – 1982 г. – Висшия икономически институт в гр.София


Професионален опит:

1983 – 1985 г. – плановик в „Ученически столове“, Пловдив;

1985 – 1992 г. – организатор по заплащане, КЦМ АД;

1992 – 1994 г. – председател на НС на КНСБ, КЦМ АД;

1994 – 2003 г. – инспектор ВВК, КЦМ АД;

от м. юни 2003 г. – управител на „Стопански дейности КЦМ“ ООД, Пловдив.


Владее английски и руски език.