Корпоративен профил
text size:
print page
Атанас Алексиев Управител, „Стройсервиз” ЕООД
Образование и специализации:

1973 – 1978 г. – ВИАС – София, инженер по Промишлено и гражданско строителство.


Професионален опит:

1978 – 1979 г. – проектант в КИПП „Гражданстройпроект“, Пловдив;

1980 – 1982 г. – „Капитално строителство”, НПК гр. Садово;

1982 – 1983 г. – главен инженер на ОСУ гр. Асеновград, СМК Пловдив;

1983 – 1988 г. – зам. председател ИК „Строителство”, ОБНС Асеновград;

1988 – 1992 г. – НПК „Микрон“ и „Завод за печатащи устройства“;

1992 – 2002 г. – ръководител обекти при строителните фирми: „Булгаринпекс“, Пловдив; „Бибов“, Асеновград и „Новаков“, Асеновград;

2003 г. – ръководител група обекти в Германия, ЕТ „Атанас Алексиев“;

2007 г. – ръководител група обекти в Германия, строителна фирма „Бибов и КО“, Пловдив;

2008 – 2009 г. – старши инженер контрол по възлагане и изпълнение на СМР, „КЦМ Технолоджи“ ЕООД, Пловдив;

01 февруари 2010 г. – управител на „Стройсервиз“ ЕООД, Пловдив.


Владее немски и руски език.