Корпоративен профил
text size:
print page
Николай Казаков Изпълнителен директор, „Металургремонт 21” АД
Образование и специализации:

1979 – 1985 г. – ВМЕИ-Варна, специалност „Технология на металите и металообработващи машини“.


Професионален опит:

1989 – 1989 г. – технолог по ремонта в „Цветметалургремонт“, Пловдив;

1989 – 1994 г. – зам.директор по ТВ в „Цветметалургремонт“, Пловдив;

1994 – 1995 г. – главен инженер „Монтромекс“ ЕООД, Пловдив;

1996 – 2001 г. – началник цех „Металургремонт“, КЦМ АД;

2001 г. – изпълнителен директор „Металургремонт 21“ АД, Пловдив.


Владее руски език.