Издания
text size:
print page
Корпоративният отчет е адресиран към акционери, дългогодишни делови партньори и към тези, които виждат възможности за бъдеща съвместна бизнес дейност с фирмите от КЦМ 2000 Груп. Отчетът отразява развитието на Групата, нейната иновационна и инвестиционна политика, управлението на човешките ресурси, производствата, екологията и социалните дейности.

Годишният отчет показва крайните стопански, финансови и социални резултати. Представената в него информация потвърждава успешното превръщане на фирмите от Групата в конкурентоспособни и динамично развиващи се стопански субекти, базирани на иновационното и устойчиво развитие.